Proses Pemecahan Bahagian (part 1)

Geran asal tanah pusaka sebelum dibuat pembahagian lot kepada lima beradik.

Pembahagian dibuat secara sama rata atas persetujuan semua yang terlibat..

Kedudukan bahagian setelah dibuat pembahagian lot individu..

Proses pembahagian mengambil masa yang agak lama dan perlu menggunakan khidmat jurukur tanah berlesen.

Permohonan dibuat melalui syarikat jurukur tanah berlesen di mana permohonan akan diproses oleh pejabat tanah .

Surat lantikan juruukur berlesen

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *